Kempen Spotlight on Heart Failure

Kegagalan jantung menyumbangkan kira-kira
RM785 juta dari segi kos ekonomi3.

Beban Kegagalan Jantung

Kegagalan jantung adalah masalah yang semakin serius di Malaysia dan secara global

 

 

daripada kemasukan ke hospital global setiap tahun adalah disebabkan oleh kegagalan jantung1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

daripada pesakit di Malaysia akan dimasukkan semula ke hospital dalam tempoh 30 hari2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

daripada pesakit di Malaysia akan dimasukkan semula ke hospital dalam tempoh 1 tahun2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

merupakan anggaran kos kegagalan jantung pada tahun 20123
*termasuk kos langsung RM48.7 juta dan kos tidak langsung RM740 juta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

pesakit yang mengalami kegagalan jantung dimasukkan ke hospital dalam masa 30 hari sahaja3
*menjadikan kegagalan jantung sebagai penyebab utama kemasukan semula ke hospital.Ini boleh memberi tekanan besar kepada masyarakat dan sistem penjagaan kesihatan, dan menunjukkan satu keperluan desak untuk mengurangkan jumlah kemasukan ke hospital atas sebab-sebab berkenaan.

Hadapi Cabaran Kegagalan Jantung Bersama-sama

Banyak yang harus dilakukan untuk mengurangkan kelaziman dan beban kegagalan jantung di Malaysia dan di seluruh dunia. Ini memerlukan usaha kolektif daripada setiap individu, pakar kesihatan, pembuat dasar, dan organisasi-organisasi lain.

Kempen Spotlight on Heart Failure merupakan usaha bersama antara Persatuan Jantung Kebangsaan Malaysia (NHAM) dan AstraZeneca Malaysia, untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai kegagalan jantung dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya pesakit dan kumpulan berisiko tinggi.

Kami menggalakkan anda untuk belajar lebih lanjut mengenai kegagalan jantung di sini atau dengan berbincang dengan doktor anda jika anda berfikir bahawa anda mungkin berisiko.

Bersama-sama, kita dapat membantu jutaan orang yang mengalami kegagalan jantung.References

  1. Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. J Am Coll Cardiol. 2014;63(12):1123-1133.
  2. NHAM MY HF registry 2021 (interim data)
  3. National Heart Association of Malaysia. Management of heart failure 2019 (4th edition). Retrieved from: https://www.malaysianheart.org/?p=cpg&a=1394. Last accessed 7 January 2021. Retrieved from https://www.malaysianheart.org/files/5d6f717e6d58e.pdf